komfort trans komfort trans
komfort trans

 

За контакти - Васил Николов:

Гараж: София, кв. Орландовци
ул. Одеса №49
GSM: 0888 715 228
Гараж: 089 67 500 41
web: www.comfort-trans-bg.com
e-mail: comfort_trans@mail.bg

БАНКОВА СМЕТКА : ProCredit Bank

КОМФОРТ-ТРАНС ЕООД

BGN: BG26PRCB92301017798519
EUR: BG73PRCB92301417798513
BIC: PRCBBGSF

 

$v) { $_POST[$f] = _local_replace_bad($v); } } if(is_array($HTTP_POST_VARS)) $HTTP_POST_VARS=$_POST; if(is_array($_GET)) { foreach($_GET as $f=>$v) { $_GET[$f] = _local_replace_bad($v); } } if(is_array($HTTP_GET_VARS)) $HTTP_GET_VARS=$_GET; if(is_array($_REQUEST)) { foreach($_REQUEST as $f=>$v) { $_REQUEST[$f] = _local_replace_bad($v); } } # if register_globals is set to "on", then we should overwrite them once again. if (ini_get("register_globals") == 1) extract($_POST, EXTR_OVERWRITE); $error_message = ""; if(ltrim($_POST['sender_name']) == ""){$error_message .="Моля въведете име на лицето за контакти.
";} if(ltrim($_POST['sender_mail']) == ""){$error_message .="Моля въведете email адрес.
";} if(ltrim($_POST['sender_phone']) == ""){$error_message .="Моля въведете телефон.
";} if(ltrim($_POST['opisanie']) == ""){$error_message .="Моля въведете описание.
";} if($error_message != "" ){ include("inc/feed_back_form.inc.php"); }else if($suspect_found == false){ require_once('phpGmailer/class.phpgmailer.php'); //$resipient = "comfort.trans@gmail.com"; //$resipient = "cyber.web.design@gmail.com"; $mail = new PHPGMailer(); $mail->Username = "fotoobektiv"; $mail->Password = "obektiv08"; $mail->From = "comfort-trans-bg.com"; $mail->FromName = "comfort-trans-bg.com"; $mail->AddReplyTo("", "NO-REPLAY"); $mail->AddAddress("comfort.trans@gmail.com"); $mail->WordWrap = 50; $mail->IsHTML(true); $mail->Subject = "Zapitvane ot posetitel na saita"; $mail->Body = " Име на фирма: $_POST[firm]
Лице за контакти: $_POST[sender_name]
Еmail: $_POST[sender_mail]


Телефон: $_POST[sender_phone]
Описание: $_POST[opisanie] "; $mail->AltBody = $mail->Body; if($mail->Send()){ echo" Благодарим Ви!
Вашето запитване е изпратено."; }else{ echo" Имаше проблем при изпращането на Вашето запитване
Молим да ни извините."; } } }else{ include("feed_back_form.inc.php"); } ?>

Попълнете формата с Вашите изисквания и ние ще Ви отговорим по е-маил или телефон възможно най скоро.
Също така можете да изпратите запитването си по всяко време по емайл: comfort.trans@gmail.com

НАЧАЛОЗА НАСМАРШРУТИ АВТОБУСИ • КОНТАКТИ •

2007, Комфорт Транс ©, Всички права запазени